Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu kuruldu.


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu, 12/02/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur.