Misyon ve Vizyonumuz

Misyonumuz, başta Karadeniz Bölgesinde olmak üzere bir Turizm Meslek Yüksekokulu markası yaratmak, turizm sektöründeki işverenler tarafından en çok tercih edilen, mesleki bilgi ve beceriye sahip, dinamik,nitelikli ve girişimci bireyler yetiştirmektir. 

Vizyonumuz; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dinamik, özgür düşünen, kendine güvenen, sorumluluk sahibi gençler yetiştirmek; eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra topluma hizmet ve öncülük etmek; katılımcı, paylaşımcı ve takım çalışmasına dayalı kurumsal kimlik ile turizm sektörüne nitelikli ara eleman yetiştiren saygın bir kurum olmaktır.