Staj

Turizm sektörü uygulaması itibari ile bu alanda eğitim veren kurumların uygulamadan en fazla yararlanması gereken bir yapıyı oluşturmaktadır. Bu doğrultuda öğrencilerden okul döneminde tamamlamaları istenen staj uygulaması öğrencilerin okulda edindikleri bilgileri uygulamada kullanma imkânı sağlanması ve aktif olarak sektörde çalışmaları onların hem iş deneyimi hem de sektör deneyimi kazanmalarına yardımcı olmaktadır. Bu deneyimi kazanmaları için okulumuz öğrencilere staj yapma zorunluluğu getirmiştir. Öğrenciler programdan mezun olmak için; okulumuz staj yönergesi doğrultusunda alanıyla ilgili işyerlerinde 30 işgünü sürecek stajlarını başarı ile tamamlamak durumundadırlar. Turizm işletmelerinden gelen stajer öğrenci talepleri öğrenci panolarına asılarak öğrencilere duyurulmaktadır. Staj sonrasında işletmeden öğrencinin staj yaptığına dair onaylı staj belgelerinin gönderilmesi ve öğrencilerin staj dosyalarını hazırlayarak okula teslim etmeleri halinde staj dosyaları staj komisyonu tarafından incelenmekte; gerekli görüldüğünde öğrenci ile birebir mülakat yapılmakta; herhangi bir eksiklik görülmezse stajları komisyon tarafından onaylanmaktadır.

STAJ BAŞLANGIÇ BELGESİ (Staja başlandıktan sonra en geç 5 iş günü içerisinde Yüksekokul Öğrenci İşleri'ne gönderilmelidir.)

STAJ BAŞVURU FORMU

STAJ DEĞERLENDİRME FORMU

STAJ İLKELERİ

STAJ KLAVUZU

STAJ ZORUNLULUK BELGESİ

STAJ DEFTERİ : Staj Defteri doldurulduktan sonra dosyada bulunan sayfa sırası ile spiral cilt yaptırılarak Öğrenci İşleri'ne güz dönemi ilk haftasında teslim edilecektir.